Jiné efekty


Kromě základních speciálních efektů se také zabýváme speciálními efekty, které jsou náročnější na přípravu. Náš zkušený tým dokáže navrhnout a vyrobit zařízení pro simulaci destrukcí rekvizit, manipulaci vodní masy apod. Výroba hydraulických, pneumatických a plynových zařízení nejen pro filmové učely.